ผู้บริหาร 4 วงการ ร่วมแชร์บริหารธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในยุค AEC

นับจนถึงวันนี้ก็ผ่านมาครึ่งปีแล้ว หลังจากที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้เริ่มต้นอย่างเต็มตัวเมื่อต้นปี AEC ถือกำเนิดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอาเซียนให้ก้าวไกลระดับโลก ส่งเสริมให้อาเซียนมีความเจริญมั่งคั่ง มั่นคง และอยู่ดีกินดี...

นวัตกรรมในยุคที่ธุรกิจขับเคลื่อนเร็วด้วยเทคโนโลยี!

จะทำอย่างไรเมื่อถึงยุคที่ธุรกิจขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี เพราะแม้เราจะมีไอเดียต่อยอดธุรกิจแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่จุดใด หากธุรกิจต้องประสบกับปัญหาแต่ไม่รู้ทางแก้ สิ่งเหล่านี้อาจทำให้ธุรกิจเติบโตช้าและเกิดความเสี่ยง...