กูรูด้าน CRM แนะเทคนิคสร้างความจงรักภักดีลูกค้า มัดใจผู้บริโภคในยุคดิจิตอล

เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์อย่างเต็มรูปแบบ ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ผ่านปลายนิ้วสัมผัสแม้จะอยู่กันคนละมุมโลก สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้เพียงเสี้ยววินาที และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันไปอย่างสิ้นเชิง...

นักวิชาการมธ.ชี้โฆษณายังเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญ แต่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

รองศาสตราจารย์แอนนา จุมพลเสถียร ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยผลงานวิจัยภายใต้หัวข้อ “พัฒนาการและแนวทางในอนาคตของอุตสาหกรรมโฆษณาในประเทศไทย ในงานเสวนาวิชาการ “Media and Communication Learning from...