กูรูเผย 5 เทรนด์ร้อนแห่งปี 2017 และอีกทางเลือกของการวัดเรตติ้ง

กูรูเผย 5 เทรนด์ร้อนแห่งปี 2017 และอีกทางเลือกของการวัดเรตติ้ง

การจัดเรตติ้ง มีความจำเป็นมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเจ้าของผลงาน จำเป็นต้องทราบถึงโอกาสความสำเร็จที่คาดว่าจะได้รับก่อนที่จะมีการเผยเเพร่คอนเทนต์อออกสู่ช่องทางใหม่ๆ ขณะเดียวกัน องค์กรที่รับผิดชอบด้านการจัดอันดับความนิยมของสื่อ...

Media Monitor :: เตือนรายการทีวียังมีเนื้อหาและจัดเรตติ้งไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก

อ.มรรยาท อัครจันทโชติ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยสถิติทั่วโลกชี้เด็กไทย (อายุระหว่าง 6-12 ปี) ดูทีวีเฉลี่ยสัปดาห์ละ 28 ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ อ.มรรยาท ซึ่งรับหน้าที่วิทยากรในการบรรยายในหัวข้อ...