พบกับ How to ในการมอนิเตอร์สื่อเพื่อผลักดันแคมเปญพีอาร์และของบประมาณได้มากขึ้น

พบกับ How to ในการมอนิเตอร์สื่อเพื่อผลักดันแคมเปญพีอาร์และของบประมาณได้มากขึ้น

การติดตามความเคลื่อนไหวของสื่อ เพื่อจับแนวโน้มในวงการกลายมาเป็นงานที่ยากขึ้น เพราะสื่อดิจิทัลหน้าใหม่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก อีกทั้งความสะดวกสบายในการเข้าถึงคอนเทนต์ด้วยสมาร์ทโฟน จากข้อมูลในรายงาน 2018 Global Comms Report: Challenges & Trends พบว่า...
พีอาร์ควรจะมอนิเตอร์อะไรบ้าง เพื่อเพิ่มโอกาสในการชิงพื้นที่สื่อ

พีอาร์ควรจะมอนิเตอร์อะไรบ้าง เพื่อเพิ่มโอกาสในการชิงพื้นที่สื่อ

มืออาชีพด้านพีอาร์ทุกคนรู้กันดีว่า การมอนิเตอร์ข่าวของเราบนพื้นที่สิ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ เมื่อไหร่ก็ตามที่เรานึกถึงการมอนิเตอร์สื่อแบบดั้งเดิม เรามักจะนึกถึงปัจจัยชี้วัดต่าง ๆ เช่น นับจำนวนผู้ชมสื่อที่ข่าวของเราถูกกล่าวถึง...

มีเดียมอนิเตอร์เผย โลกออนไลน์ช่วยขับเคลื่อนประเด็นทางสังคม พร้อมเรียกร้องสื่อตรวจสอบข้อมูลและเสนอทางออกให้สังคม

“โลกออนไลน์” กลายเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมและมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในกลไกการสื่อสาร รวมถึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยผลักดันประเด็นต่างๆในสังคม ก่อให้เกิดการตระหนักรู้ ผลในระยะสั้นหรือการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว  ...

Media Monitor :: วิเคราะห์ “สื่อกับการให้ความหมายและคุณค่า”

อาจารย์เจษฎา ศาลาทอง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงผลการศึกษาวิเคราะห์เรื่อง “สื่อกับการให้ความหมายและคุณค่า” ที่ทางโครงการ Media Monitor ได้ศึกษาจาก ฟรีทีวี, ทีวีดาวเทียม, เว็บไซต์, นิตยสาร, วิทยุ, ภาพยนตร์ และหนังสือพิมพ์ ระหว่างปี 2550 – 2556 ว่า...

Media Monitor ติงสื่อธุรกิจกลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนวัฒนธรรมการบริโภคอบายมุข

ผศ.ดร. นิษฐา หรุ่นเกษม อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ให้ความเห็นในการอภิปรายหัวข้อ “อบายมุขในสื่อ: แอลกอฮอล์ การพนัน และการชิงโชค” ซึ่งเป็นงานวิจัยของโครงการ Media Monitor ในงานสัมมนาวิชาการ “หนึ่งทศวรรษ มีเดียมอนิเตอร์: บทเรียน...