Media Talk: จับตา Data และเทคโนโลยีเด่นที่นักการตลาดต้องรู้

Media Talk: จับตา Data และเทคโนโลยีเด่นที่นักการตลาดต้องรู้

เหล่าผู้บริหารจาก True Digital นำโดย คุณเอกราช ปัญจวีณิน (Managing Director of Digital Solution), Mr.Marco Guida (Chief Revenue Officer), Mr.David Sky (Director of Advertising Operations), Mr.Philip Mostert (Director of Revenue & Commercial Success) ร่วมกับ Mr.Dumon Chamberian (Senior Director of Strategic Accounts for SEA,The Trade Desk) และ Mr. Mark Seidenfeld (Android TV Parnerships APEC) ร่วมเปิดเผยเทรนด์เทคโนโลยีในอนาคตที่จำเป็นสำหรับนักการตลาดยุคดิทัลที่งาน DAAT DAY 2019 ของสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)

เจาะลึกวิธีครีเอทงานพีอาร์และการตลาดอิงกระแสบอลโลก 2018

เจาะลึกวิธีครีเอทงานพีอาร์และการตลาดอิงกระแสบอลโลก 2018

สิ่งใด “ควรทำ” และ “ไม่ควรทำ” หากต้องครีเอทงานพีอาร์ในระหว่างการแข่งขันกีฬาที่สำคัญที่สุดงานหนึ่งของโลก การแข่งขันฟุตบอลโลกเพิ่งจะผ่านพ้นไป ทั่วโลกต่างพูดถึง “เกมที่งดงาม” กันไปทั่ว ทั้งจากอังกฤษไปยังจีนและแอฟริกา ตามแผงหนังสือ ผู้คน และธุรกิจต่างๆ ซึ่งทุกๆ สี่ปี...
เทคนิคการสร้าง Digital Marketing และเทรนด์ล่าสุดของปี 2017

เทคนิคการสร้าง Digital Marketing และเทรนด์ล่าสุดของปี 2017

คงไม่ต้องบรรยายถึงพลังของสื่อสังคมออนไลน์ในการเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างในโลกของเราให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์โดยอัตโนมัติ เพราะมีแต่คนที่รู้จักเรียนรู้และปรับตัวได้เท่านั้นที่จะได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้...
กูรูเผย 5 เทรนด์ร้อนแห่งปี 2017 และอีกทางเลือกของการวัดเรตติ้ง

กูรูเผย 5 เทรนด์ร้อนแห่งปี 2017 และอีกทางเลือกของการวัดเรตติ้ง

การจัดเรตติ้ง มีความจำเป็นมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเจ้าของผลงาน จำเป็นต้องทราบถึงโอกาสความสำเร็จที่คาดว่าจะได้รับก่อนที่จะมีการเผยเเพร่คอนเทนต์อออกสู่ช่องทางใหม่ๆ ขณะเดียวกัน องค์กรที่รับผิดชอบด้านการจัดอันดับความนิยมของสื่อ...
ชีวิตไม่เดินหน้า ถ้าไม่กล้าก้าว กับ สุทธาทิพย์ อนันต์สารโสภณ แห่ง Horo Hiso

ชีวิตไม่เดินหน้า ถ้าไม่กล้าก้าว กับ สุทธาทิพย์ อนันต์สารโสภณ แห่ง Horo Hiso

เผยมุมมองการใช้ชีวิตในแวดวงสื่อสารมวลชนมาอย่างยาวนาน คลุกวงในทั้งสายข่าว สายพีอาร์ จนล่าสุดผู้หญิงเก่งที่อาจจะเรียกได้ว่าหญิงเหล็ก “จ๋อย – สุทธาทิพย์ อนันต์สารโสภณ” ก็เดินทางมาไกลจนขึ้นแท่นเป็นเจ้าของรายการทีวี “Horo Hiso” (โฮโร ไฮโซ) ที่ออกอากาศทางเคเบิ้ลทีวี...