พีอาร์ ม.เกษตรฯ เผยพีอาร์ยุคดิจิทัลต้องรู้จักเลือกเครื่องมือและช่องทางการสื่อสารให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

ตะวัน ศุภกิจเรืองโรจน์ นักประชาสัมพันธ์ หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) “เพราะทุกคนในหน่วยงาน คือ นักประชาสัมพันธ์ หากคนภายในได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง และสามารถบอกหรือตอบคนอื่นได้ นั่นคือ...

เปิดมุมมอง PR ร่างเล็ก “โอ๋ CRG” 11 แบรนด์ คุมอย่างไรให้อยู่

ชมพูนุท หามนตรี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร / บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (ซีอาร์จี) “จะเป็นพีอาร์ที่ดีต้องมีใจรัก มีความจริงใจ บริหารคอนเทนต์เป็น ปรับตัวเก่ง และสามารถควบคุมอารมณ์ได้ ” ในยุคการแข่งขันสูง โลกหมุนเร็วจนเราแทบตามไม่ทัน อะไรๆ...