ผู้บริหาร 4 วงการ ร่วมแชร์บริหารธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในยุค AEC

นับจนถึงวันนี้ก็ผ่านมาครึ่งปีแล้ว หลังจากที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้เริ่มต้นอย่างเต็มตัวเมื่อต้นปี AEC ถือกำเนิดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอาเซียนให้ก้าวไกลระดับโลก ส่งเสริมให้อาเซียนมีความเจริญมั่งคั่ง มั่นคง และอยู่ดีกินดี...

“ดร.ศิริกุล เลากัยกุล” เผยเคล็ดลับการสร้างแบรนด์ที่ยืนหยัดได้อย่างยั่งยืน ชี้ต้องตอบสนองความต้องการลูกค้า พร้อมกับปกป้องทรัพยากรให้กับคนรุ่นต่อไป

การสร้างแบรนด์ในสมัยนี้ถือเป็นความท้าทายสำหรับผู้คิดค้นยุทธศาสตร์องค์กร เนื่องจากสินค้าในปัจจุบันมีความเหมือนกันไปหมด ซื้อของแบรนด์ใดก็สามารถใช้งานได้เหมือนๆกัน บริษัทต่างๆจึงเริ่มมาให้ความสนใจเรื่องการสร้างแบรนด์โดยมุ่งเน้นไปที่องค์กรของตนเอง...