เกาะติดเทรนด์ธุรกิจและการตลาดในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลไทยจากมุมมองรัฐมนตรีดิจิทัลและเอกชน

เกาะติดเทรนด์ธุรกิจและการตลาดในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลไทยจากมุมมองรัฐมนตรีดิจิทัลและเอกชน

ผู้ประกอบการทั้งหลายจำเป็นต้อง “รับแรงกระแทกจากความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่” ซึ่งได้แก่ การเปลี่ยนโอนสู่ความเป็นดิจิทัล หรือ Digital Transformation มิเช่นนั้นแล้วก็จะไม่สามารถอยู่รอดต่อไปได้ ขณะที่อุตสาหกรรมที่จะได้รับผลกระทบอย่างหนัก ได้แก่ อุตสาหกรรมแรงงาน...

เจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภคชายไทย ปี 2015 ต่างGen ต่างใจ

ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงานสัมมนาหัวข้อ “ต่าง Gen ต่างใจ เจาะ Insight ผู้บริโภคไทย ปี 2015”  โดยมี รศ. ม.ล. สาวิกา อุณหนันท์ ผศ. ดร. ณัฐพล อัสสะรัตน์ และดร. กฤตินี พงษ์ธนเลิศ เป็นวิทยากร...

นักวิชาการรั้วจามจุรีเผยผลวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคหญิง ชี้คุณภาพสินค้าต้องมาก่อน

ท่ามกลางสถานการณ์ในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างดุเดือด การขับเคลื่อนแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งให้มีความโดดเด่นในสายตาของผู้บริโภคนับว่าเป็นเรื่องท้าทาย และเป็นเรื่องที่องค์กรธุรกิจล้วนให้ความสำคัญ ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...