ผู้บริหาร 4 วงการเผยเคล็ดลับขับเคลื่อนธุรกิจไทยสู่สากล

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าทรัพยากรบุคคลคือองค์ประกอบที่สำคัญต่อความสำเร็จของภาคธุรกิจ และภายหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ประเด็นเกี่ยวกับแรงงานได้รับการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยมากยิ่งขึ้น 4 ผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำภายในประเทศไทย ได้แก่...

มองเขามองเรา! ไทยในสายตาสื่ออาเซียน

นับถอยหลังการรวมตัวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) อย่างเต็มรูปแบบ ที่เหลืออีกประมาณ 1 เดือนเต็มๆ เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองและขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนบนเวทีระหว่างประเทศนั้น  สิ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันคือ มุมมอง...