เหล่าผู้บริหารจาก True Digital นำโดย คุณเอกราช ปัญจวีณิน (Managing Director of Digital Solution), Mr.Marco Guida (Chief Revenue Officer), Mr.David Sky (Director of Advertising Operations), Mr.Philip Mostert (Director of Revenue & Commercial Success) ร่วมกับ Mr.Dumon Chamberian (Senior Director of Strategic Accounts for SEA,The Trade Desk) และ Mr. Mark Seidenfeld (Android TV Parnerships APEC) ร่วมเปิดเผยเทรนด์เทคโนโลยีในอนาคตที่จำเป็นสำหรับนักการตลาดยุคดิทัลที่งาน DAAT DAY 2019 ของสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นแทบจะตลอดเวลาทุกวันนี้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายตั้งแต่ระดับประเทศ องค์กร ไปจนถึงระดับบุคคล การปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยี หรือที่เรียกกันว่า “Digital Tranformation” จึงเป็นสิ่งที่องค์กรทั้งหลายมักจะพูดถึงและตื่นตัวกันอย่างมากในทุกอุตสาหกรรม และสำหรับแวดวงอุตสาหกรรมสื่อและวงการโฆษณาที่ทำงานโดยตรงกับผู้บริโภค เรื่องของเทคโนโลยีที่ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของผู้บริโภค จึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองข้ามไปได้

ข้อมูลจะกลายมาเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของธุรกิจ

บนเวทีกิจกรรมหัวข้อ “Data Empower the New Height of Marketing” คุณเอกราช ผู้บริหารจากส่วนงานโซลูชั่นธุรกิจของ True Digital ได้เผยถึงเทรนด์เทคโนโลยีที่องค์กรและนักการตลาดจำเป็นต้องรู้ ซึ่งเทรนด์แรกก็คือ เรื่องของดาต้า (DATA) หรือ ข้อมูล ซึ่งได้กลายมาเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงอย่างมากในแวดวงธุรกิจตลอดหลายปีมานี้ พร้อม ๆ กับการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ ๆ จนองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า “ข้อมูล” เป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากในวางแผนธุรกิจในปัจจุบัน

คุณเอกราชอธิบายถึงความสำคัญของข้อมูลว่า การเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีได้สร้างผลกระทบมากมาย ตั้งแต่ระดับประเทศ องค์กร ไปจนถึงระดับบุคคลที่เป็นผู้บริโภคทั้งหลาย จนเกิดการคิดหาวิธีการปรับตัวหรือที่เรียกกันว่า “Digital Tranformation” ด้วยการพัฒนาทักษะ แนวคิด และกระบวนการทำงาน และสิ่งนี้เองที่ทำให้มีแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ปรากฎออกมาเป็นจำนวนมาก ทำให้ทุกวันนี้ ข้อมูลได้ถูกนำมาใช้กับกระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และทำให้เกิดสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนได้ปรากฏให้เห็น เช่น โซลูชั่น Smart Manufacturing System ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสื่อสารกับเครื่องจักร เพื่อรับทราบถึงสถานะการทำงานและซ่อมบำรุงแบบเรียลไทม์ หรือแม้แต่การใช้เทคโนโลยีในตรวจวัดคุณภาพดิน ทิศทางลม ค่าความเป็นกรดหรือด่าง และคุณภาพอากาศในพื้นที่เกษตร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มผลิตผลให้กับธุรกิจต่าง ๆ

พฤติกรรมผู้บริโภคไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป 

นอกจากเทคโนโลยีจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ยังทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาในการรอคอยที่ลดลง ในขณะเดียวกันก็มีความคาดหวังถึงเรื่องความเป็นส่วนตัวกันมากขึ้น สถานการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องที่นักการตลาดต้องศึกษาและทำความเข้าใจ ซึ่งจุดนี้ข้อมูลจะช่วยให้นักการตลาดสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามาในร้าน เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าและบริการที่มีอยู่ได้

สมรภูมิธุรกิจวัดกันที่ความเร็ว

จากเทรนด์ข้างต้น ซึ่งพบว่าพฤติกรรมผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ต้องการที่จะรอคอยอะไรเป็นเวลานาน สถานการณ์นี้ได้สร้างความท้าทายให้กับธุรกิจต่าง ๆ จำเป็นต้องตอบสนองความต้องการของบริโภคอย่างรวดเร็ว คุณเอกราชระบุว่า การแข่งขันในเรื่องความเร็วจึงเป็นเทรนด์สำคัญเทรนด์หนึ่งที่จะได้เห็นต่อไป เพราะเทคโนโลยีได้เข้ามาช่วยให้ทุกอย่างสามารถดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว จากเมื่อก่อนการจะปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานในแต่ละทีต้องใช้เวลาดำเนินการเป็นเวลานาน หรือแม้แต่การปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับบริการของผู้บริโภคเองก็จำเป็นต้องใช้ทั้งเวลา อีกทั้งยังต้องผ่านกระบวนการที่ยุ่งยากมากมาย แต่ทุกวันนี้บริษัทต่าง ๆ จึงแข่งขันกันเพื่อมอบบริการที่รวดเร็วและสะดวกสบายเพื่อดึงดูดผู้บริโภคให้มากที่สุด

OTT แพลตฟอร์มใหม่ที่มาสร้างแรงสะเทือนให้กับสื่อกระแสหลัก

ในส่วนของแวดวงอุตสาหกรรมสื่อนั้น การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดก็คือ การที่ผู้บริโภคเริ่มผละออกจากแพลตฟอร์มหลักอย่าง ทีวี หนังสือพิมพ์ แม็กกาซีน เข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มดิจิทัล ซึ่ง 4 ผู้บริหารจากทรูดิจิทัลได้อธิบายถึงเรื่องนี้บนเวทีเสวนาหัวข้อ Rise of OTT ว่า การแพร่ภาพกระจายเสียงบนอินเทอร์เน็ตได้เติบโตอย่างรวดเร็วและเห็นได้อย่างชัดเจนตั้งที่อินเทอร์เนตสามารถเข้าถึงได้อย่างครอบคลุมในแทบทุกพื้นที่ของประเทศ ซึ่งทำให้ผู้บริโภคนิยมหันมาเสพคอนเทนต์ผ่านสื่อออนไลน์กันมากกว่า เพราะความรวดเร็วและยืดหยุ่นของสื่อดิจิทัล ที่เปิดโอกาสให้สามารถดูคอนเทนต์ในเวลาและสถานที่ที่ต้องการ จากอุปกรณ์อะไรก็ได้ และปรากฏการณ์นี้ก็ได้ส่งผลกระทบชัดเจนต่อแพลตฟอร์มดั้งเดิม ดังจะเห็นได้จากมูลค่าการโฆษณาทางสื่อดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่โฆษณาในทีวีกลับลดจำนวนลงจนน่าตกใจ

อีกหนึ่งเทคโนโลยีสำคัญที่ถูกหยิบยกมาพูดคุยบนเวทีก็คือ เทคโนโลยี 5G ซึ่งวิทยากรต่างเห็นพ้องว่าจะมีประโยชน์กับทุกคน เพราะจะเข้ามาช่วยให้ผู้คนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนโลกสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันธุรกิจเองก็จะได้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่มหาศาล จากการรวบรวม วิเคราะห์ พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคเพื่อนำมาต่อยอดในการวางแผนธุรกิจ 5G จึงนับได้ว่าจะเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่มาพร้อมความท้าทายสำหรับธุรกิจทั้งหลาย


โดย พัทธนันท์ เอกนิพิตรพงศ์