หลายคนคงเคยพบปัญหาจากการทำงาน ที่มีข้อจำกัดหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลา การเดินทาง ที่ทำให้งานเกิดความล่าช้า หรือปัญหาเรื่องสถานที่ในการทำงาน ที่สามารถทำงานได้เฉพาะเวลาที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์เท่านั้น  ซึ่งแน่นอนว่าปัญหาเหล่านี้ ย่อมส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการชะลอความเจริญก้าวหน้าขององค์กรอีกด้วย

เพื่อเป็นการลดปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงาน  ปฏิเสธไม่ได้ว่า  เทคโนโลยีมีส่วนที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น คุณภากร งามมนัสสิริ ​Google Senior Specialist บริษัท  Tangerine Co.,Ltd​ รับบทวิทยากรในงานสัมมนา Google Drive for Work : Everything Your Business Needs ได้แบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับ Google Apps For Work ไว้หลากหลายประเด็น

Google drive1

คุณภากร ได้อธิบายว่า Google Apps For Work เป็นชุดเครื่องมือที่ทำงานด้วยระบบคลาวด์ รองรับการทำงานบนเครื่องมือสื่อสารทุกประเภท ทั้งคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ โดยรวบรวมฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์ความต้องการของการทำงานไว้อย่างหลากหลายและครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น

  • การโทรด้วยเสียงและแฮงเอาท์วิดีโอ ช่วยให้การประชุมหรือการพูดคุยกันสะดวกและใกล้ชิดยิ่งขึ้น แม้ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนก็สามารถติดต่อสื่อสารงานได้ตลอดเวลา
  • ปฏิทินออนไลน์ ช่วยให้การนัดหมายงานต่างๆ หรือการจัดสรรวันเวลา เป็นไปอย่างสะดวกยิ่งขึ้น
  • พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์สูงถึง 30 GB เก็บไฟล์ได้ทุกประเภท สามารถแชร์ไฟล์ที่เก็บไว้ให้ผู้อื่นเข้าถึงได้ และซิงค์ไฟล์สำหรับการใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์
  • เอกสารข้อความ สเปรดชีต และสไลด์ ที่สามารถเข้าใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ระบบควบคุมเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กร
  • ฯลฯ

Google drive2

ทั้งนี้ คุณภากรได้ยกตัวอย่างฟังก์ชั่นการใช้งาน เช่น การประชุมว่า สามารถเริ่มต้นจากการนัดหมายการประชุมผ่านปฏิทินออนไลน์ ผู้ร่วมประชุมจะได้รับการแจ้งเตือนจากปฏิทินโดยตรง หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ก็สามารถเข้าประชุมออนไลน์ผ่านแฮงเอาท์วีดีโอ ซึ่งสามารถแชร์สไลด์ หรือ ไฟล์งาน ให้สมาชิกทุกคนเข้าถึง และสามารถเข้าไปตรวจทานแก้ไขชิ้นงานนั้นๆได้

ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันแวดวงธุรกิจมีการแข่งขันกันสูง หากแต่ละองค์กรมีความพร้อมในด้านต่างๆมากเท่าไหร่ องค์กรนั้นๆก็จะก้าวหน้าเร็วยิ่งขึ้นเท่านั้น ดังนั้นเทคโนโลยีจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะมาช่วยให้การทำงานปราศจากข้อจำกัดหรือปัญหาต่างๆ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้น