สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) และทีเอ็นเอส (TNS) เผยผลสำรวจมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลปี 2559 ในประเทศไทยที่งานสัมมนา “DAAT DAY 2016” โดยจัดเก็บข้อมูลจากเอเจนซี่ชั้นนำ 24 ราย

ผลสำรวจพบว่า ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2559 มีการใช้จ่ายเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลไปแล้วประมาณ 4,732 ล้านบาท และคาดว่า ครึ่งปีหลังจะมีการใช้จ่ายในวงเงิน  5,150 ล้านบาท คาดการณ์ตัวเลขรวมทั้งปี 2559 อยู่ที่ 9,883 ล้านบาท ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้น 22% เทียบรายปี โดยสื่อดิจิทัลนั้นเป็นแหล่งโฆษณาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเป็นอันดับ 3 รองจากโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์

ในปีนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มใช้งบโฆษณากับสื่อดิจิทัลมากที่สุด ได้แก่ ธุรกิจยานยนต์ 1,011 ล้านบาท ตามด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิว 974 ล้านบาท ส่วนธุรกิจสื่อสาร/โทรคมนาคม ซึ่งเคยเป็นอันดับ 1 หล่นลงมาอยู่อันดับ 3 ด้วยมูลค่าเม็ดเงิน 915 ล้านบาท

สำหรับสาเหตุที่ธุรกิจยานยนต์ขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ในปีนี้ ได้แก่ การที่กลุ่มดีลเลอร์รถยนต์หันมาใช้ช่องทางนี้เพื่อเข้าถึงลูกค้า ขณะที่ธุรกิจสกินแคร์มีการโปรโมทสินค้าของแบรนด์ผ่านคลิปวิดีโอมากขึ้น ส่วนธุรกิจสื่อสาร/โทรคมนาคมมีการใช้เงินโฆษณาลดลง เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้ทุ่มเงินลงทุนไปกับการประมูล 4G

การโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก ยังคงเป็นประเภทของการใช้สื่อดิจิทัลที่ได้รับความนิยมสูงสุด รองลงมาคือยูทูป ในขณะที่ไลน์ (LINE) กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น โดยปีนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 131% จากปี 2558

ส่วนอุปสรรคที่เอเจนซี่มองว่าทำให้ลูกค้ายังไม่ใช้เงินไปกับโฆษณาดิจิทัลได้มากอย่างที่ควรจะเป็นนั้น เนื่องจากลูกค้ายังไม่เข้าใจสื่อดิจิทัลมากพอ นอกจากนี้ยังไม่มีมาตรฐานเปรียบเทียบอย่างชัดเจน และยังขาดข้อมูลการวิจัยที่เชื่อถือได้ ไม่สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหญ่เมื่อเทียบกับสื่อดั้งเดิม เช่น โทรทัศน์ และยังไม่ตระหนักถึงประสิทธิภาพของสื่อดิจิทัล ดังนั้นนักการตลาดควรชี้ให้ลูกค้าเห็นถึงจุดนี้ เพื่อต่อยอดการเข้าถึงลูกค้าให้มากกว่าการใช้สื่อดั้งเดิม


โดย กนิษฐ์นุช สิริสุทธิ์

Related Post